TO DO enquête

Vul het formulier zo compleet mogelijk in!

Mogen wij je na deze dag benaderen?

TO DO

De kracht van kunst op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie en nodigt uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. Kunst leent zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen en het vergroten van empathie. Het stimuleert sociale contacten tussen diverse wijkbewoners, participatie in de wijk en de levendigheid van wijken. 

 

In de jaren zestig ontstond in de zogenoemde community art. In Nederland introduceerden geëngageerde kunstenaars de community arts in de jaren zeventig. Deze term staat voor kunstzinnige projecten in wijken of gemeenschappen, waarin bewoners actief participeren en onder leiding van kunstenaars creatief aan de slag gaan. De focus ligt met name op groepen die niet veel met kunst en cultuur in contact komen. Het doel is meestal de leefbaarheid of sociale cohesie en kwaliteit van leven in de wijk of buurt vergroten. Het kan ook bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen of aan de integratie van vluchtelingen. 

Community art wordt gekenmerkt door een mix van meerdere kunstdisciplines en werkvormen. Andere termen die voor dit type kunstprojecten worden gebruikt zijn sociaal-artistieke projecten, participatieve kunst of culturele interventies. Kunstenaars kunnen als geen ander sociale vraagstukken, bewonerswensen en emoties zichtbaar maken. In co-creatie met wijkbewoners, ondersteund door sociale professionals, woningcorporaties, ondernemers en ambtenaren zet de kunstenaar creatieve kracht in om de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners te verbeteren. In dit artikel ligt de focus op participatieve kunstprojecten die bijdragen aan het vergroten van leefbaarheid in wijken.

To Do omschrijft en verduidelijkt deze kunstvorm. Tijdens de twee weken dat TO DO plaats vind is er een kunstobject te vinden die ontworpen is door Tom Onrust. Zijn ervaringen delen de drempel en vormen een schreeuw tot actie. Hierin wil Tom benadrukken dat hij in de zelfde schoenen heeft gestaan als de gene die het kunstwerk mooi, gaaf of interessant vinden. ‘’Velen zijn mij voorgegaan en de effecten zijn terug te zien in meerdere steden’’. TO DO staat centraal als een referentie. TO DO in het Engels te doen is een begrip wat naast de werkelijke betekenis ook andere onderdelen met zich mee brengt. De felbegeerde en onafgemaakte to do lijst word in dit werk voor lief genomen. De intentie is er vaak maar de drempel om het wezenlijk te doen is te groot.

In opdracht voor: